eRecept

30.06.2020

Jak funguje e-recept?

Co je eRecept?

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Takto vystavený recept se ukládá do Centrálního úložiště elektronických receptů. Každý eRecept má svůj unikátní kód, který lékárník načte a po vyhledání eReceptu v centrálním úložišti vydá léky pacientovi. Zároveň lékárník pošle zpět úložišti informaci, že lék vydal. Lékárník díky systému může zjistit, zda pacient nepřekročil omezené množství vydaného léku. Informace o pacientovi a jeho vydaných lécích se v systému uchovávají nejméně 5 let.

Jaké jsou výhody eReceptu?

Hlavní výhodou eReceptu je větší bezpečnost pacienta při výdeji léků. Mezi další výhody patří například:

 • eRecept nelze zfalšovat
 • není možné ho vyplnit neúplně
 • lékař si může ověřit, zda si pacient lék vyzvedl
 • není nutná návštěva lékaře, recept může poslat elektronickou formou

Jak dlouho eRecept platí?

Pro pacienta se nic nemění, eRecept platí stejně dlouho jako klasický papírový recept, a to:

 • 14 dní v případě běžných léků
 • 5 dní v případě antibiotik a chemoterapeutik
 • 1 den v případě vystavení receptu pohotovostní službou
 • 6 měsíců v případě opakovacího receptu (nejdéle však rok)

Jak eRecept obdržím?

Lékař může pacientovi předat eRecept v několika podobách. A to:

 • formou papírové průvodky
 • e-mailem
 • SMS
 • poštou

Jaký je rozdíl oproti klasickému receptu?

Na eReceptu není razítko ani podpis lékaře. eRecept je vystaven elektronicky, má ale papírovou průvodku (není povinná). Na průvodce je uveden identifikátor. Jedná se o 12místní kód.

Jak se dozvím, jaký lék mi byl předepsán?

Informace o předepsaných lécích se pacient dozví z papírové průvodky. Lékař ji může vystavit po dohodě s pacientem. Předpokládá se, že tato forma předávání eReceptu bude nejrozšířenější.

Jsou chráněna osobní data?

Ano. Data se ukládají do centrálního úložiště, které podléhá přísným bezpečnostním pravidlům. Není možné, aby data byla zneužita nebo odcizena. Pokud pacient obdrží eRecept e-mailem, přijde zašifrovaný soubor, který bude možné otevřít jen po zadání hesla.

Pro pacienty se nic nemění. Není třeba se obávat, že byste nedostali své léky, pokud nevlastníte např. chytrý telefon. Pokud jste zvyklí na klasický papírový recept, můžete požádat svého lékaře o papírovou průvodku, která se téměř neliší od klasického papírového receptu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!